27 December 2010

Perhatian Penting Buat IBUBAPA !!!

Pesanan Penting
untuk semua ibubapa terutama kaum 
WANITA
yang pergi  
Kerja, Kolej atau Sekolah 
SENDIRIAN.
Bila berjumpa dengan SEORANG BUDAK KECIL yang meminta dia di
HANTAR KE ALAMAT YANG DITUNJUKNYA, 
JANGAN LAYAN PESANAN ITU
kerana kebanyakan kes yang terjadi
WANITA YANG BAIK HATI TADI BILA SAMPAI DITEMPAT TUJUAN, MEREKA AKAN
DIROMPAK DAN DIROGOL.
Ini adalah TAKTIK TERKINI PENJENAYAH.

WALAUAPAPUN NIAT SUCI TUAN/PUAN, kalau berjumpa sendirian di tepi jalan (WANITA), lebih baik hantar segera ke BALAI POLIS berhampiran. Ini adalah jalan yang selamat untuk anda WANITA.

Menolong sesama hamba Allah memang baik dan terpuji tapi kena pada tempat dan setuasi, janga anda menempuh kemudaratan. Sama-samalah kita mengingat kawan-kawan dan sahabat sandai.

Semoga Kita Selamat. Amin

03 December 2010

HIJRAH ... Jalan Para Nabi

Oleh: Syikh Hijazi Ibrahim
Hijrah adalah ketentuan Allah kepada para nabi dan rasul. Nabi saw telah memberitahu hal ini semasa di permulaan penurunan wahyu dan semasa Khadijah r.a dan nabi saw pergi menemui Waraqah bin Naufal.  Khadijah r.a telah berkata kepada Waraqah: “Wahai sepupu ku, dengarlah dari anak saudaramu”. Lalu Warqah bertanya nabi saw: “Wahai anak saudaraku, apakah yang kamu lihat?”. Lantas Rasul saw memberitahu apa yang ia lihat. Kemudian Waraqah menjelaskan: “Inilah Namus (malaikat Jibril) yang Allah turunkan kepada Musa. Wahai Muhammad, saya harap saya masih muda lagi ketika itu. Saya harap saya masih hidup ketika kaum mu mengeluarkan kamu dari negeri ini”. Lalu Rasulullah saw bertanya: “Adakah mereka akan mengeluarkan saya?”. Jawab Waraqah: “Ya. Tiada seorang pun yang dating seperti apa yang kamu bawakan melainkan saya cuba membiasakannya. Saya tahu kamu akan mengecapi kemenangan. Nabi saw mengharapkan mereka tidak mengeluarkannya, kerana beliau tiada alasan untuk dihalau keluar disebabkan pada dirinya terkandung akhlak-akhlak terpuji seperti yang pernah digambarkan oleh Khadijah dalam satu kenyataannya:

“Sesungguhnya engkau seorang yang menghubungkan silaturrahim, menolong semua orang, memenuhi keperluan orang  yang  miskin, melayani tetamu, membela nilai-nilai yang benar”.  (Fath al-Bari)

Ibn Daghnah juga telah berhujah dengan sifat seperti itu supaya Abu Bakar tidak keluar dari Mekah. Namun Waraqah menyatakan sebab nabi dihalau ialah kerana kedatangannya kepada mereka adalah untuk memindahkan mereka dari persatuan mereka. Waraqah mengetahui dari kitab-kitab bahawa mereka tidak menerima nabi dan sudah semestinya nabi menghadapi tentangan dan permusuhan mereka.  (Fath al-Bari) 

 1.Contoh-contoh hijrah para rasul:

Tiada satupun dari rasul melainkan ia akan berhijrah, kerana para rasul mengajak kaum mereka kepada iman dan menyatakannya dengan hujah, bukti dan dalil serta menggunakan segala pendekatan dan cara. Walaupun menggunakan hikmah dan pengajaran yang baik, namun kaum mereka menutup dan memekakkan teliga mereka, menutup akal mereka dari dakwah rasul. Ini menyebabkan para rasul terpaksa meninggalkan mereka dan berhijrah dari tempat mereka untuk mencari negeri yang baik yang sedia menerima nilai-nilai kebaikan, mengangkat pohon-pohon iman dan mengeluarkan buah-buahnya. Di antara rasul-rasul ini ialah; 

1. Nabi Nuh a.s: berhasrat untuk berhijrah setelah berdakwah kepada kaumnya siang dan malam, secara sembunyi dan terang. Di samping mereka tidak menyambut dakwah nabi Nuh, malah mereka berterusan kufur dan lari dari keimanan. Justeru bahtera yang membawa orang-orang yang beriman telah berada di Gunung Jodi selepas Allah binasakan orang-orang kafir dan menenggelamkan mereka.  

2. Nabi Ibrahim a.s: kerana telah berhijrah dari negeri Iraq ke negeri Syam. Malah kehidupan nabi Ibrahim merupakan siri-siri pengembaraan kerana telah melakukan perjalanan dari Syam ke Mesir, kemudian kembali ke Palestin, kemudian melakukan perjalanan ke Mekah bersama anaknya Ismail.a.s dan isterinya Hajar di satu lembah yang tiada tanaman berdekatan Baitullah di Tanah Haram.

3.Nabi Lut a.s: kerana kaumnya telah menolak dakwahnya yang mengajak kepada membersihkan diri dari perkara keji (liwat) yang tidak pernah dilakukan oleh kaum terdahulu di dunia ini. Lalu Allah memerintahkan Lut supaya keluar dari kampung yang dipenuhi dengan kejahatan dan kemaksiatan sebelum Allah menurunkan azabnya. Allah berfirman kepada nabi Lut dan nabi Ibrahim a.s:

“Dan kami selamatkan Ibrahim dan Luth ke sebuah negeri yang kami Telah memberkahinya untuk sekalian manusia”. (Al-Anbiaya’: 71)

 Firman Allah:

“74.  Dan kepada Luth, kami Telah berikan hikmah dan ilmu, dan Telah kami selamatkan dia dari (azab yang Telah menimpa penduduk) kota yang mengerjakan perbuatan keji. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat lagi fasik”. (Al-Anbiya’: 74-75)

 4. Nabi Musa a.s: Kisah hijrah baginda dengan kaumnya telah diketahui umum. Al-Quran telah menceritakannya lebih dari satu tempat, yang mana nabi Musa dan kaumnya telah menyeberangi laut dan membinasakan Firaun dan tenteranya.

 5. Penutup rasul dan nabi iaitu Muhammad saw: Gerakan dakwahnya di Mekah begitu terhimpit, baginda dan para sahabatnya sentiasa ditimpa pelbagai siksaan. Lalu nabi telah menyuruh sebahagian sahabatnya berhijrah ke Habsyah. Tinggallah baginda di Mekah sehingga datang perintah dari langit supaya berhijrah ke Madinah dan kami telah membincangkan tentangnya.

2. Jenis-jenis hijrah

Menurut Ibn al-Arabi: Para ulamak membahagikan bepergian di muka bumi kepada dua bahagian: Iaitu Lari dan memenuhi keinginan.

Lari dipecahkan kepada enam bahagian pula:

1.Hijrah, iaitu keluar dari Dar al-Harb (negeri kafir harbi)ke Dar al-as-Salam (negeri orang Islam). Hal ini wajib pada situasi nabi saw dan hijrah ini juga kekal wajib sehingga hari kiamat dan berakhir dengan pembukaan Kota Mekah yang ditujukan kepada nabi saw. Namun hukum ini kekal di negeri “Dar al-Harb” dan sedikir perbezaan keadaannya. 

 2.Keluar dari negeri bid’ah. Menurut Ibn al-Qasim: Saya dengar Imam Malik pernah berkata: Tidak dibenarkan tinggal di negeri yang mengeji golongan Salaf”.

3.Keluar dari negeri yang dipenuhi dengan perkara yang diharamkan, kerana mengingini perkara yang halal adalah wajib bagi setiap muslim.

4.Lari dari penyiksaan pada tubuh badan. Inilah kurniaan dari Allah yang memberi rukhsoh (keringanan). Apabila tercetus kebimbangan tentang keselamatan dirinya, maka Allah membenarkan keluar dari negerinya dan lari meninggalkannya untuk membebaskan dari kebimbangan itu.

Orang yang pertama melakukannya ialah nabi Ibrahim a.s iaitu apabila bimbangkan kaum. Nabi Ibrahim telah berkata:

“Sesungguhnya Aku akan berpindah ke (tempat yang diperintahkan) Tuhanku (kepadaku)”. (Al-Ankabut: 26)

“ Dan Ibrahim berkata:"Sesungguhnya Aku pergi menghadap kepada Tuhanku, dan dia akan memberi petunjuk kepadaku”. (As-Shaffat: 99)

Allah memberitahu tentang Musa:

“Maka keluarlah Musa dari kota itu dengan rasa takut menunggu-nunggu dengan khawatir”. (Al-Qashah: 21)

“Lalu Aku lari meninggalkan kamu ketika Aku takut kepadamu”. (As-Syu’ara’: 21)
.
 5.Takut penyakit akan berjangkit dan keluar ke negeri yang bebas dari jangkitan

 Nabi telah membenarkan para pengembala ketika mereka diserang wabak di Madinah supaya keluar ke tempat ternak dan mereka tinggal di situ sehingga pulih. Namun bagi wabak taun dikecualikan dari keluar kerana Allah telah melarangnya melalui hadith sahih dari nabi saw.

6.Lari kerana takut mengancam harta, kerana kehormatan harta seorang muslim sama seperti kehormaan darahnya dan keluarganya.

Bagi bahagian memenuhi keinginan, terdapat pelbagai jenis yang boleh dipecahkan kepada 9 bahagian:

1.Bermusafir untuk mendapat pengajaran. Firman Allah:

“Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat (yang diderita) oleh orang-orang sebelum mereka?”. (Ar-Rum: 9)

Dikatakan Zulqarnain telah mengelilingi dunia untuk melihat keajaibannya. Ada pendapat mengatakan untuk menyebarkan kebaikan di dunia. 

2.Bermusafir kerana mengerjakan haji..

3.Bermusafir kerana berjihad dan ia mempunyai hukum-hukum tertentu.

4.Bermusafir kerana mendapatkan keperluan hidup. Diberi kebenaran kepada lelaki yang mencari keperluan hidup dengan terus menetap di mana ia hanya keluar jika memenuhi keperluannya seperti berburu, mencari kayu api atau bahan bakar kerana ianya wajib baginya.

5. Bermusafir kerana menjalankan perniagaan dan memperolehi pendapatan tambahan. Hal ini harus kerana kurniaan Allah. Firman Allah:

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”. (Al-Baqarah: 198)

Iaitu perniagaan yang merupakan nikmat dari Allah semasa dalam perjalanan haji.

6.Bermusafir kerana menuntut ilmu. Inilah yang paling terkenal sekali.

7.Bertujuan menjelajah. Sabda nabi saw:

“Jangan kamu mulakan perjalanan melainkan menuju ke tiga masjid”. (Bukhari)

8.Pergi ke medan pertempuran dan mempertahankan dari serangan musuh.

 9.Menziarahi saudara-saudaranya kerana Allah. Sabda nabi saw:

“Seorang lelaki telah menziarhi saudaranya di suatu kampong. Lalu Allah telah mengirimkan malaikat untuk menyoalnya. Lalu malaikat bertanya: Ke mana tujuan kamu? Jawab lelaki itu: Aku mahu menziarhi saudaraku di kampong ini. Malaikat bertanya lagi: Adakah kamu memperolehi sesuatu kepentingan darinya?. Jawab lelaki itu lagi: Tidak ada apa-apa kepentingan. Aku menziarahinya kerana aku mengasihi Allah. Lalu malaikat menjelaskan: “Sesungguhnya aku telah diutus Allah kepadamu untuk menyampaikan bahawa Allah mengasihimu sebagaimana kamu mengasihi saudaramu”. (Muslim)

3. Balasan kepada orang-orang berhijrah (Muhajirin) di dalam al-Quran:

Al-Quran telah menyatakan balasan baik yang Allah janjikan kepada orang-orang yang tertindas (mustadh’afin) di muka bumi, mereka telah dilarang dari menetap di negeri kelahiran mereka dan dibesarkan di sana. 

Allah swt telah menjanjikan balasan kepada mereka di dunia dan pahala yang besar yang tersedia di akhirat. Firman Allah:

“41.  Dan orang-orang yang berhijrah Karena Allah sesudah mereka dianiaya, pasti kami akan memberikan tempat yang bagus kepada mereka di dunia. dan Sesungguhnya pahala di akhirat adalah lebih besar, kalau mereka mengetahui,42.  (yaitu) orang-orang yang sabar dan Hanya kepada Tuhan saja mereka bertawakkal. (An-Nahl: 41-42)

 Balasan baik di dunia menurut kitab tafsir ada enam pendapat:

1.Tiba di Madinah
2.Rezeki yang baik
3.Kemenangan ke atas musuh mereka.
4.Pertuturan yang baik dengan pujian yang mulia kepada orang yang dating kemudian, seperti doa nabi Ibrahim a.s:

“Dan jadikanlah Aku buah tutur yang baik bagi orang-orang (yang datang) Kemudian”. (As-Syuara’: 84)

 5.Berjaya membuka begeri-negeri yang baru dan kini mereka mempunyai banyak wilayah-wilayah.
6.Kekal mendapat kepujian untuk mereka di dunia dan anak-anak mereka terus mendapat kemuliaan.

Semua itu telah dihimpunkan untuk mereka dengan kurniaan Allah. Segala puji hanya bagi Allah.

 Diriwayatkan dari Umar bin al-Khattab r.a, bahawa apabila beliau memberi sedekah kepada lelaki dari kalangan Muhajirin, beliau akan berkata;

“Ambillah..Allah memberkati kamu. Inilah yang dijanjikan Allah di dunia. Ingatlah kurniaan Allah di hari akhirat adalah lebih besar jika kamu mengetahui”. (al-Dur al-Mantsur: 4/221)

Tentang balasan orang-orang yang berhijrah dan bersabar pada jalan Allah di akhirat;

 Allah swt telah berfirman:

“58.  Dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, Kemudian mereka di bunuh atau mati, benar-benar Allah akan memberikan kepada mereka rezki yang baik (surga). dan Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pemberi rezki.59.  Sesungguhnya Allah akan memasukkan mereka ke dalam suatu tempat (syurga) yang mereka menyukainya. dan Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun. (Al-Hajj: 58-59)

Dari Salman al-Farisi: Saya mendengar Rasulullah saw bersabda:

“Barangsiapa yang mati di atas kuda kerana berjuang di perbatasan, maka Allah memberikan ganjaran ke atasnya seperti pahala berjihad, membalasnya dengan rezeki, selamat dari fitnah dan bacakan mengikut kehendakmu: “Dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, Kemudian mereka di bunuh atau mati”. (Al-Hajj: 58) (Ad-Dur al-Mantsur: 4/664)

Dari Fadhalah bin Ubaid al-Ansori seorang sahabat: Pada satu ketika tentera Islam melalui dua jenazah; seorang terbunuh dan yang lain meninggal dunia. Ramai yang cenderung kepada jenazah yang terbunuh. Lalu Fadhalah berkata: Apakah yang mendorong ramai orang memilih jenazah itu dan meninggalkan jenazah ini? Mereka menjawab: Ini adalah kenazah yang terbunuh pada jalan Allah. Lalu Fadhalah menyatakan: Saya tidak mempedulikan sebab jenazah ini mati. Dengarlah Allah berfirman: Dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, Kemudian mereka di bunuh atau mati, dan “Barangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi Ini tempat hijrah yang luas dan rezki yang banyak”. (An-Nisa’: 100)..tempat hijrah yang bertukar dari satu negeri ke satu negeri yang lain dan mendapat rezeki yang melimpah. (Ad-Dur al-Mantsur: 2/368)

Janji Allah untuk memberikan balasan baik terus kekal kepada orang yang ditekan dan ditindas di negeri dan tanair mereka dan berasa sukar untuk menyempurnakan iabadah kepada Allah, maka keluarlah dengan rela atau benci.

Janji Allah terus kekal kepada mereka dengan mengurniakan rezeki yang luas dan lapang di dalam hidup ini di samping balasan yang besar di akhirat nanti.

Allah menyempurnakan janji kepada mereka yang berhijrah kerana mereka tidak memperolehi keamanan di negeri mereka dan kerana dapat hidup dengan penuh kelapangan di negeri tempat hijrah kerana janji Allah itu benar. Allah sekali-kali tidak akan memungkiri janjiNya. 

Terjemahan dari http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID=43688&SecID=363

23 November 2010

MAJLIS KONVO 2010


Alhamdulillah,Tadika Anakku telah mengadakan KONVO TADIKA ANAKKU 2010 pada 14 November 2010 bertempat di Dewan RPR Kidurong, majlis telah disempurnakan oleh Tn. Zaiedy Nor Setiausaha Politik YB Dato' Tiong.

Pada majlis tersebut, seramai 17 orang pelajar Pra 3 diraikan Konvo mereka, semua pelajar tadika sangat gembira kerana semua mereka mendapat hadiah yang cantik. Aturcara pada majlis hari tersebut sangat ringkas tapi menyeronokkan.Pihak Tadika Anakku mengucapkan selamat memasuki Persekolahan sebenar di Darjah 1 nanti. Di harap jangan melupai jasa-jasa guru-guru di tadika.

Jumpa lagi pada 27 Disember 2010 semasa daftar ulang dan pelajar baru

Musim Cuti Kembali Lagi

Selamat bercuti bersama keluarga tersayang semua

Di harap anda semua dapat menggunakan masa yang terluang ini dengan aktiviti yang sangat bermakna terutama buat anak-anak kita,merekalah yang samgat gembiraa bila cuti tiba tapi kitalah yang kena memprogram mereka supa musim cuti ini meninggalkan kenangan yang manis dan menyeronokkan.

Selamat Bercuti.


Tadika Anakku akan mula persekolahan pada 3 Januari 2011.
Pendaftaran dan Jualan Buku akan mula pada 27 disember 2010
Sekiranya tuan/puan ada pertanyaan boleh hubungi
Guru Besar Pn. Raliah 019-8743150
Hj. Seliman 013-5746623

22 October 2010

3 Pelajar Tadika Anakku Masuk SK Agama Bintulu

Alhamdulillah, 3 orang pelajar Tadika Anakku telah diterima memasuki SK Agama Bintulu, setelah menduduki ujian saringan pada 2 Oktober yang lalu, walaupun kita cuma 12 orang pelajar  sahaja yang hadir ujian tempoh hari, hasilnya 3 daripada mereka telah berjaya. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah kerana  setiap tahun pelajar kita akan memasuki Sk Agama. Tahniah kita ucapkan kepada guru-guru Tadika Anakku yang telah mengajar dan mendidik mereka sehingga membuahkan hasil dan kejayaan murid.


Senarai  nama 3 pelajar tersebut adalah:

1. Asmaa Mahirah bt. Hj. Mohd. Seliman

2. Haliffi Zulqhayme bin Yusuf

3. Solahuddin bin Mohd. Nor

Tahniah diucapkan kepada pelajar yang berjaya dan sokongan serta dorongan ibubapa.

Bagi pelajar lain, tidak dapat memasuki SK Agama bukanlah menandakan mereka lemah cuma rezeki mereka berada di sekolah lain. Kita yakin semua pelajar keluaran Tadika Anakku pasti akan berjaya di sekolah lain, insya-Allah amin.

02 October 2010

Pelajar Ikuti Ujian SK Agama

Hari ini pelajar Tadika Anakku mengikuti ujian kemasukan ke SK Agama Bintulu.
Dari awal pagi semua pelajar dan guru sudah siap sedia di perkarangan SK Agama.
Alhamdulillah, semua pelajar yang hadir merasakan rasa gembira dan berharap dapat menjawab ujian dengan tenang dan betul.

Sebelum Ujian
Ckg Bibi mengagih Kad Nama
Suasana sebelum ujian


Guru Memeriksa kehadiran

Palajar Tadika Anakku dah siap sedia

Langkah pertama ke kelas ujianSetelah selesai ujian, nampaknya pelajar-pelajar Tadika Anakku sangat gembira dan mengatakan boleh menjawab soalan yang diberi. Mudah-mudahan mereka semua berjaya hendaknya.
Tidak lupa juga kepada ibubapa, berdoalah agar anak-anakk tuan/puan lulus semasa ujian ini, amin.

20 September 2010

Selamat Kembali ke Sekolah

Setelah 2 minggu bercuti hari raya,
hari ini anak-anak kita telah kembali ke bangku sekolah masing2.
Tidak terlepas juga pada ibubapa..!
tugas harian berjalan seperti sediakala
bangun awal pagi
menyediakan sarapan dan bekalan untuk anak2 dan kita sendiri..
begitulah lumrah kehidupan kita di dunia ini,
tanggungjawab dan amanah tetap kita pikul dan tunaikan..
semampu mungkin

Kini Ramadhan sudah pergi
Syawal sebentar lagi akan berlabuh
Puasa 6 kita dah habis kah belum?
Bagi yang belum usahakan selagi syawal menanti kita
sayang kalau tidak direbut pahalanya


Bagi anak-anak kita yang akan mengikuti ujian kemasukan ke SK Agama pada 2 Oktober 2010
bantu dan bimbinglah mereka
supaya kita gembira dikemudian hari nanti
pihak tadika akan berusaha juga untuk kejayaan anak-anak tuan puan
dan sama-samalah kita usahakan
guru-guru mengajar di tadika
ibubapa mendidik di rumah
kita semua akan gembira
Amin ....

09 September 2010

Salam Aidilfitri Dari Tadika Anakku

Assalamualaikum..

kepada semua yang berpuasa mahupun yang tidak, saya ingin mengucapkan selamat menyambut bulan syawal yang bakal menyusul dan salam Aidulfitri daripada Kami TADIKA ANAKKU BINTULU
semoga semua sahabat handai selamat pulang ke kampung halaman masing-masing dan bergembira disamping keluarga tercinta.

Pemergian Ramadan sama sekali ditangisi,
Adakah kita telah merebut segala rahmat dan keberkatan bulan tersebut?
Adakah kita yakin segala amalan kita di bulan itu diterimaNYA?

Itulah kita manusia yang sentiasa dalam keraguan.
Buanglah keraguan tersebut dengan yakin pada Allah yang Maha Pemurah dan Penyayang.
Buktikan kesungguhan kita itu walaupun selepas perginya Ramadan.
Jadikan ramadan kita yang lalu sebagai
SEKOLAH, 
PONDOK, 
MA'AHAD, 
UNIVERSITI, 
INSTITUSI, 
PESENTREN
yang bakal melahirkan insan yang lebih baik dari sebelumnya.Selamat Hari Raya Aidulfitri, maaf zahir dan batin dari semua GURU TADIKA ANAKKU

06 September 2010

KUASA TAHAJUD

Tahajud atau amalan bermunajat di sepertiga malam adalah cara yang paling mustajab untuk kita sebagai hamba berhubung dengan Allah s.w.t.

Tetapi, satu persoalan boleh ditimbulkan berhubung perkara ini ialah kenapa Allah meletakkan masa untuk sembahyang Tahajud pada tengah malam ketika suasana sunyi, sejuk dan penuh keheningan??

Jawapannya : Allah mahu menguji sejauh mana taatnya seorang makhluk yang mengaku berTuhankan Allah.
Sesungguhnya ketika itu adalah waktu yang paling nikmat untuk tidur. Namun, pada kesukaran inilah tersembunyi suatu rahsia Allah yang hanya sedikit sekali diketahui hambaNya. Sekalipun senbahyang Tahajud sekadar sunat, tetapi kelebihannya amat besar di sisi Allah.

Firman Allah s.w.t yang bermaksud : “Dan dari malam, hendaklah engkau bertahajud (tinggalkan tidur untuk sembahyang) semoga Tuhanmu mengangkat kamu pada kedudukan yang terpuji.” (Surah al-Israa’ : 79)


doa itu senjata Muslim


Ia peluang keemasan untuk manusia daripada Allah untuk mengukuhkan hubungan mereka dengan Pencipta.
Sabda Rasulullah s.a.w yang bermaksud : “Allah s.w.t sayang kepada lelaki yang bangun malam kemudian mengerjakan sembahyang dan akan membangunkan isterinya dan kalau isterinya enggan, dipercikkan air di wajahnya. Dan Allah s.w.t sayangkan perempuan yang bangun malam kemudian mengerjakan sembahyang dan membangunkan suaminya dan jika suaminya enggan, dipercikkan air di wajahnya.” (Riwayat Abu Daud)

Apabila diberitahu kepada Rasulullah s.a.w tentang seorang lelaki yang tidak bangun Tahajud dan bangun ketika waktu sudah Subuh, Rasulullah s.a.w bersabda : “lelaki itu telah dikencing syaitan di dua telinganya.” (Riwayat Bukhari dan Muslim)

Orang yang lemah imannya akan berasa berat untuk sembahyang, berat untuk menolak selimutnya walaupun berat selimutnya tidak sampai setengah kilogram.

Saidina Umar Al-Khattab menyatakan fadhilat atau kelebihan sembahyang malam dengan berkata, maksudnya : ” Sesiapa mengerjakan sembahyang malam (Tahajud) dengan khusyuk nescaya dianugerahkan Allah sembilan perkara, lima di dunia dan empat di akhirat.

Kurniaan di dunia ialah :
- Jauh daripada segala penyakit
- Lahir kesan takwa pada wajahnya
- Percakapannya mengandungi hikmat
- Dikurniakan kekuatan dan diberi rezeki dalam agama (halal dan diberkati)

Kurniaan di akhirat pula ialah :
- Dibangkitkan dari kubur dengan wajah berseri-seri
- Dipermudahkan hisab
- Cepat melalui titian As-Siraat > seperti kilat
- Diserahkan suratan amalan pada hari akhirat melalui tangan kanan

Walaupun manusia sedar akan ketinggian kedudukan sembahyang Tahajud, namun, sedikit sekali manusia yang sanggup dan bersedia melakukan sembahyang ini. Bagi mereka, tidur lebih seronok dan lebih utama.

sujud seorang hamba

Biasanya, permohonan seseorang untuk mendapat sesuatu itu cepat mendapat layanan apabila tidak ramai orang memohonnya. Oleh itu, mohonlah keampunan dan limpahan rahmat Allah di saat orang lain sedang nyenyak tidur diulit pelbagai mimpi. Selepas itu, hiaskan Tahajud kita dengan solat sunat Taubat dan Hajat.

Sebab itu, kurangkanlah tidur dan banyakkanlah bersolat dan beramal ibadah di tengah malam. Sama-sama kita bermunajat pada Ilahi.

29 August 2010

Sepuluh Hari Terakhir Ramadhan


Daripada Aisyah r.a. katanya : “Rasulullah SAW memperbanyakkan amalan apabila sampai hari yang ke sepuluh terakhir daripada bulan Ramadhan, baginda juga membangunkan isterinya agar beribadat (sembahyang sunat, membaca al-Quran, berzikir dan lainnya). Baginda juga menjauhkan diri daripada bergaul serta bermesra dengan isterinya”. (Riwayat Bukhari dan Muslim)

Islam menuntut umatnya yang berpuasa agar berusaha untuk menambahkan amal ibadat mereka apabila masuk hari yang kedua puluh satu Ramadhan sehingga akhir, kerana di malam-malam tersebut akan berlaku Lailatul Qadar. Oleh itu adalah sangat digalakkan untuk kita memperbanyakkan amal ibadat beriktikaf di dalam masjid melakukan sembahyang-sembahyang sunat seperti sunat taubat, sunat tahajjud, sunat tasbih, sunat hajat dan sebagainya selain daripada sunat tarawikh, membaca al-Quran dan berzikir. Bagi para suami, inilah saatnya merebut peluang beribadah bersama keluarga dengan mengajak isteri mereka bangun beribadat bersama-sama. Mudah-mudahan rumahtangga yang dibina sentiasa aman dan mendapat rahmat daripada Allah SWT.

27 August 2010

CUTI HARI RAYA TADIKA ANAKKU

Salam buat semua ibubapa Tadika Anakku

Insya Allah Tadika Anakku akan mula bercuti sempena HARI RAYA AIDILFITRI pada
04 (Sabtu) September hingga 19 September (Ahad) 2010

Pada 31 Ogos 2010 (Selasa)
Tadika Anakku juga cuti bagi menyambut Hari Kemerdekaan Malaysia

Pihak mengucapkan Selamat Bercuti dan Selamat Hari Raya Aidil Fitri dari Guru-guru Tadika Anakku
Semoga musim cuti ini dapat di manfaatkan sebaiknya

Jumpa lagi di Majlis Ramah Tamah Aidil Fitri Tadika Anakku pada
26 September 2010 (Ahad)

20 August 2010

Barangan Keperluan Harian suri Rumah

PROMOSI

 


Mari bersama kami diAS SYAM NATURE SDN. BHD.

Barang keperluan seisi rumah dan harian kita guna
Anda boleh pilih pakej mana yang anda sesuai
harga tetap sama
membeli sambil menabung1 PAKEJ RM49.90

Potensi bonus =
RM128 sehari
RM896 seminggu
RM3584 sebulan

Pengedar diperlukan sekarang
Keluaran orang muslim
di kilangkan di Bako Kuching
baru dilancarkan 4 minggu
yang awal daftar, cerah masa depan

Jangan tak daftar
Daftar sekarang juga.

KUNJUNGI BLOG ASSYAM

http://assyambtu.blogspot.com/

Nak tahu lanjut sila hubungi saya

HJ. MOHD. SELIMAN HJ. HAMBALI
013-5746623

10 August 2010

Program RAMAI2 RAIKAN RAMADHAN (3R)Akan di adakan di Surau Al-Mustaqim pada 14 Ogos 2010 bermula jam 8.30 - 12.30

Borang pendaftaran boleh di dapati di Tadika Anakku !

Ramadhan Dah Kembali

Ramadhan menjenguk lagi. Dan sedari awal kedatangannya memang dinanti. Inilah masa yang paling sesuai untuk merebut ganjaran pahala yang berlipat kali ganda tanpa diganggu-gugat oleh syaitan dan iblis, hanya nafsu yang perlu dikawal.     Setiap individu mempunyai cara yang tersendiri menyambut Ramadhan. Umat Islam seluruh negara telah melangkah masuk ke bulan Ramadan yang penuh keberkatan. Rentetan daripada ketibaan Ramadan, suasana baru yang tidak dapat dilihat pada bulan-bulan lain akan mengambil  tempat. Di antaranya menggambarkan ciri ibadah puasa yang sebenar serta tidak kurang juga puasa sebagai adat atau pesta tahunan.      Oleh itu, umat Islam perlu benar-benar memahami falsafah puasa yang selaras dengan al-Quran dan sunah serta mengelakkan daripada menjadikan puasa hanya sebagai adat tahunan sahaja.

18 July 2010

Selamat Menyambut Ketibaan Bulan Ramadhan


Sirna mentari di ufuk Syaaban
Tiba malam yang penuh erti
Dalam kelam bersinar keindahan
Ramadhan tiba sekali lagi

Selamat menyambut ketibaan bulan Ramadhan buat seluruh pengunjung.
Semoga kedatangan Ramadhan tahun ini disambut dengan kesihatan tubuh badan, keringanan beramal kebaikan, kesungguhan memperbaiki kekurangan, kemaafan melapangkan jalan kebahagiaan.

Suburkan siang dengan hablun minannaas.
Suburkan malam dengan hablun minallaah.
Seeru ‘alaa barakatillaah.

29 May 2010

Kelas Tuisyen HUSNA, Mengaji & Bahasa Arab Di BukaSalam Buat Semua Pengunjung,

Pihak Tadika Sekali lagi membuka pendaftaran baru untuk semua pelajar yang berminat mengikuti kelas Tuisyen

1. TUISYEN HUSNA MENTEL ARITHMATIK

     - MUSIM CUTI SEKOLAH PADA 7 - 15 JUN 2010 (Isnin-Khamis, Isnin-Selasa)

2. TUISYEN BAHASA ARAB

     - Bermula 7 & 8 Jun 2010 Hari Isnin & Selasa jam 7.00 - 8.30 malam

3. TUISYEN KELAS IQRA DAN AL-QUR'AN

     - Sepanjang Cuti di buka Cuti Sekolah bermula 7 - 17 Jun 2010 jam 8.30 - 10.30 pagi

Bagi sesiapa yang berminat boleh dapatkan borang pendaftaran di Tadika Anakku atau datang terus semasa kelas berjalan.

Jangan lepaskan peluang keemasan ini, jangan tunggu lagi, ajak kawan-kawan dan anak-anak jiran, sahabat dan kenalan anda.

Jumpa anda di Kelas Tuisyen.

Semoga anak-anak anda mengisi masa cuti dan lapang ini dengan program yang bermanfaat.

Wassalam.


17 May 2010

Hari Majlis Ikhtifal Tadika Anakku

 01 May 2010

PENDAFTARAN KEMASUKAN 2011 TELAH DI BUKA SEKARANG

Pendaftaran untuk
KEMASUKAN TADIKA ANAKKU 2011
telah di buka sekarang.
Borang pendaftaran boleh didapati Tadika Anakku
Tempat adalah terhad.

Daftarlah anak anda sekarang
Rancangkan anak anda mulai sekarang
menjadi anak yang soleh dan solehah
di TADIKA ANAKKU25 April 2010

FaceBook Tadika Anakku

Anda ingin berkongsi cerita
Kunjungi diJumpa anda di FB

 

©2009 . | by TNB